Wzmacnianie motywacji w pracy

Dlaczego motywacja w pracy jest ważna? Ponieważ będzie gwarantować większe zaangażowanie wśród pracowników niższego i wyższego szczebla. Pamiętajmy, że zmotywowany pracownik będzie gwarantować lepsze produkty i usługi i będzie całym sercem oddany firmie. Oczywiście jest to nieco idealistyczny obrazek, ale warto pamiętać o takim punkcie odniesienia, ponieważ na tym skorzysta zarówno właściciel konkretnego przedsiębiorstwa, jak również osoby tam zatrudnione.

Stosunek na linii szef i pracownik zawsze będzie do pewnego stopnia konfliktem, który musi być jednak kontrolowany, aby realizacja zadań pracowniczych mogła być skutecznie kontynuowana. To swoiste napięcie jest niezbędne, aby pobudzać kreatywność i tworzenie nowych idei. To najczęściej świadczy o innowacyjności konkretnych firm, którego muszą jakoś radzić sobie z konkurencją. Miejscem pracy może być, chociażby internetowy poker online za darmo, przychodnia albo fabryka, czy też sklep. Zawsze ważna jest motywacja, w której może pomóc tzw. informacja zwrotna.

Dlaczego ważna jest komunikacja?

Czasami wydaje nam się, że w pracy właściwie można by zastosować tylko i wyłącznie formę zdalną, a komunikować się z szefem lub przełożonym poprzez maile albo SMS-y. Jest to jednak poważny błąd szczególnie w kontekście motywacji. Pamiętajmy, że nic nie da zastąpić bezpośredniego kontaktu, gdy możemy popatrzyć komuś twarz i w oczy lub po prostu uścisnąć dłoń. Okazuje się, że taki kontekst psychologiczny i oczywiście fizyczny jest wciąż bardzo ważny dla pracowników niższego i wyższego szczebla. Wszyscy w końcu jesteśmy niczym dzieci, które oczekują pochwały od dorosłych. 

Komunikacja musi być jednak klarowna i jak się okazuje dwustronna. Dopiero wtedy będzie można wyciągać właściwe wnioski ze swojej pracy i w kolejnym zleceniu na przykład poprawić wyniki. To model działania potwierdzony przez różne badania statystyczne i psychologiczne. Lepsze efekty pracy zauważają sami pracownicy i przełożeni, a także psychologowie uczestniczący w eksperymentach komunikacyjnych.

Informacja zwrotna to lepsze zrozumienie problemu

Z informacją zwrotną mamy do czynienia, gdy na przykład realizujemy jakiś projekt, podczas którego wystąpiły pewne problemy. Realizując nasze zadanie, zawsze robimy sobie pewne notatki. Potem, oddając pracę szefowi, zwracamy uwagę na to, z czym mieliśmy kłopot. W przestarzałych modelach pracy menedżer czy też kierownik po prostu wskazuje błędy i oczekuje bardzo szybkiej poprawy. 

Z informacją zwrotną jest jednak trochę inaczej. W tym przypadku przełożonemu zależy bardzo na tym, aby wyjaśnić, w czym problem. Wówczas przekazuje sugestie pracownikowi, a jednocześnie też wpływa na chęć nauki i poprawę umiejętności.

Poza tym informacja zwrotna to także oferowana pomoc, chociażby w przypadku planowania strategii dotyczący realizacji zadania. Dzięki temu pracownik może na konkretne zlecenie spojrzeć z całkiem innej perspektywy. Chodzi o pobudzenie do refleksji i wytworzeniem chęci pracy nad samym sobą. Taki model ma same korzyści.

Czynnik humanistyczny podstawą motywacji

Oczywiście zastosowanie takiej formy komunikacji nie byłoby możliwe bez podejścia typowo ludzkiego. Szef lub przełożony sam musi chcieć porozumieć się z pracownikiem. Nie chodzi tylko i wyłącznie o zadbanie o intratne interesy, ale o stworzenie dobrej atmosfery w firmie. Jeżeli pracownicy wiedzą, że mogą się zwrócić z każdym problemem do przełożonego i nie będą odesłani z kwitkiem, to będą się czuli pewniej. Motywacja rośnie, gdy pracownik jest doceniony i szczegółowo poinformowany o oczekiwaniach wobec niego.

Zakłady bukmacherskie

Back to top button